*Điều khiển nhiệt độ chênh lệch 0.5°C
*Mắt thần thông minh 2 khu vực(tự động tiết kiệm điện/Điều khiển luồn gió trực tiếp hoặc tránh xa người)
*Chế độ thoải mái
*Phin lọc siêu sạch
*Chế độ vận hành siêu mạnh mẽ
*Lập lịch tuần
*Điều khiển có đèn nền
*Điều khiển qua điện thoại (Tùy chọn)