0296 3944 956

0296 3944 956
Dịch vụ sữa chữa bảo hành
Thứ 5 | 19/07/2018 - Lượt xem: 460
Khi Sản phẩm hết hạn bảo hành, hoặc Sản phẩm không đạt điều kiện được bảo hành, Khách hàng có thể được cung cấp Dịch vụ Sửa chữa Ngoài Bảo hành từ các Trung tâm Dịch vụ hoặc Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Daikin. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ trả tất cả chi phí phát sinh cho việc sửa chữa đối với linh kiện thay thế, tiền công và chi phí khác (nếu có).
Đang tải bình luận,....
Gọi ngay
SMS
Chỉ đường