• Thiết kế nhỏ gọn
    Thiết kế nhỏ gọn cho phép linh động trong lựa chọn nơi lắp đặt máy.
  • Hệ thống phin lọc 3 cấp
    Hệ thống phin lọc 3 cấp gồm phin lọc thô, phin lọc khử mùi và phin lọc bụi (Phin lọc tĩnh điện HEPA) đảm bảo lọc không khí nhanh chóng và triệt để.
  • Cảm biến PM2.5 và hiển thị chất lượng không khí
    Được trang bị với cảm biến PM2.5 cho phép nhanh chóng phát hiện những hạt bụi kích thước nhỏ, hiển thị dễ dàng và vận hành thông minh.
  • Hiển thị bụi: Bụi trong nhà kích thước lớn (xấp xỉ 2.5μm và lớn hơn).
  • Hiển thị PM2.5: Hạt siêu nhỏ (xấp xỉ 2.5μm và nhỏ hơn).