LẮP ĐẶT LINH HOẠT

Có thể chọn 3 kiểu đảo gió tự động để phù hợp với mỗi kiểu phòng.

MÁT LẠNH THOẢI MÁI

Đảo gió lên xuống độc lập nhanh chóng phân bổ nhiệt độ đồng đều trong phòng và tiết kiệm điện.