BẢNG GIÁ MÁY ÁP TRẦN, LOẠI  KHÔNG INVERTER R410 - 1 CHIỀU LẠNH, Điều khiển dây

Chủng Loại

Điều Khiển

Công suất lạnh

 HP

Giá Niêm Yết

MÁY ÁP TRẦN, LOẠI  KHÔNG INVERTER R410 - 1 CHIỀU LẠNH, Điều khiển dây

FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V+BRC1NU61

Remote dây

3.8 KW

             1.5

17,876

FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V+BRC1NU61

Remote dây

5.3 KW

             2.0

22,559

FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V+BRC1NU61

Remote dây

6.2 KW

             2.5

27,330

FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V+BRC1NU61

Remote dây

 

             3.0

30,967

FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V(Y1)+BRC1NU61

Remote dây

8.8 KW

             3.5

31,125

FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V(Y1)+BRC1NU61

Remote dây

10.6 KW

             4.0

35,542

FHNQ42MV1V/RNQ42MY1+BRC1NU61

Remote dây

12.5 KW

             5.0

39,025

FHNQ48MV1V/RNQ48MY1+BRC1NU61

Remote dây

14.1 KW

             5.5

42,436