BẢNG GIÁ MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN R410

CHỦNG LOẠI

XUẤT XỨ

CÔNG SUẤT
LẠNH

GIÁ NIÊM
YẾT

GIÁ

MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN R410 -THỔI ỐNG GIÓ - MỘT CHIỀU LẠNH - LOẠI PACKAGE

FVPGR10NY1/RUR10NY1

Thái Lan

100,000

98,076

85,620

FVPGR13NY1/RUR13NY1

Thái Lan

120,000

132,710

115,856

FVPGR15NY1/RUR15NY1

Thái Lan

160,000

153,568

134,065

FVPGR18NY1/RUR18NY1

Thái Lan

180,000

168,855

147,410

FVPGR20NY1/RUR20NY1

Thái Lan

200,000

175,883

153,546