BẢNG GIÁ MÁY ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỔI, LOẠI KHÔNG INVERTER, R410 - 1 CHIỀU LẠNH, REMOTE KHÔNG DÂY

Chủng Loại

Điều Khiển

Công suất lạnh

 HP

Giá Niêm Yết

MÁY ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỔI, LOẠI KHÔNG INVERTER, R410 - 1 CHIỀU LẠNH, REMOTE KHÔNG DÂY

FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

3.8 KW

             1.5

22,924

FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

5.3 KW

             2.0

28,181

FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

6.2 KW

             2.5

33,650

FCNQ26MV1/RNQ26MV19(Y1)+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

7.6 KW

             3.0

36,831

FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

8.8 KW

             3.5

38,131

FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

10.6 KW

             4.0

43,314

FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

12.5 KW

             5.0

47,358

FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BYCP125K-W18+BRC7F633F9

Remote không dây

14.1 KW

             5.5

51,579