BẢNG GIÁ MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN INVERTER - R410 - MỘT CHIỀU LẠNH - LOẠI SKY

CHỦNG LOẠI

XUẤT XỨ

CÔNG SUẤT
LẠNH

GIÁ NIÊM
YẾT

MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN INVERTER - R410 - MỘT CHIỀU LẠNH - LOẠI SKY

FVQ71CVEB/RZR71MVMV+BRC1E62

Trung Quốc (dàn lạnh/Thái Lan, dan nong)

7.1 Kw

50,172

FVQ100CVEB/RZR100MVM+BRC1E62

10.0 Kw

59,131

FVQ100CVEB/RZR100MYM+BRC1E62

10.0 Kw

61,800

FVQ125CVEB/RZR125MVM+BRC1E62

12.5Kw

64,265

FVQ125CVEB/RZR125MYM+BRC1E62

12.5Kw

67,185

FVQ140CVEB/RZR140MVM+BRC1E62

14.0Kw

69,853

FVQ140CVEB/RZR140MYM+BRC1E62

14.0Kw

73,028