BẢNG GIÁ MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN R410

 

CHỦNG LOẠI

XUẤT XỨ

CÔNG SUẤT
LẠNH

GIÁ NIÊM
YẾT

GIÁ

MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN R410 -THỔI TRỰC TiẾP - MỘT CHIỀU LẠNH- LOẠI PACKAGE

FVGR05NV1/RUR05NY1

Thái Lan

50,000

69,235

60,442

FVGR06NV1/RUR06NY1

Thái Lan

60,000

78,254

68,316

FVGR08NV1/RUR08NY1

Thái Lan

80,000

94,590

82,577

FVGR10NV1/RUR10NY1

Thái Lan

100,000

95,371

83,259