BẢNG GIÁ MÁY ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỔI, LOẠI INVERTER, R410 - 1 CHIỀU LẠNH, REMOTE KHÔNG DÂY

Chủng Loại

Điều Khiển

Công suất lạnh

 HP

Giá Niêm Yết

MÁY ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỔI, LOẠI INVERTER, R410 - 1 CHIỀU LẠNH, REMOTE KHÔNG DÂY

FCQ50KAVEA/RZR50MVMV+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

5.0Kw

             2.0

32,832

FCQ60KAVEA/RZR60MVMV+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

6.0Kw

             2.5

40,579

FCQ71KAVEA/RZR71MVMV+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

7.1Kw

             3.0

42,233

FCQ100KAVEA/RZR100MVM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

10Kw

             4.0

49,937

FCQ100KAVEA/RZR100MYM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

10Kw

             4.0

52,607

FCQ125KAVEA/RZR125MVM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

12.5Kw

             5.0

54,320

FCQ125KAVEA/RZR125MYM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

12.5Kw

             5.0

57,240

FCQ140KAVEA/RZR140MVM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

14Kw

             5.5

58,992

FCQ140KAVEA/RZR140MYM+BYCP125K-W18+BRC7F635F9

Remote KHÔNG dây

14Kw

             5.5

62,617