Chủng Loại

Điều Khiển

Công suất lạnh

 HP

Giá Niêm Yết

MÁY ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỔI, LOẠI INVERTER, R410 - 1 CHIỀU LẠNH, REMOTE DÂY

FCQ50KAVEA/RZR50MVMV+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

5.0Kw

             2.0

31,882

FCQ60KAVEA/RZR60MVMV+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

6.0Kw

             2.5

39,629

FCQ71KAVEA/RZR71MVMV+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

7.1Kw

             3.0

41,283

FCQ100KAVEA/RZR100MVM+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

10Kw

             4.0

48,987

FCQ100KAVEA/RZR100MYM+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

10Kw

             4.0

51,657

FCQ125KAVEA/RZR125MVM+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

12.5Kw

             5.0

53,370

FCQ125KAVEA/RZR125MYM+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

12.5Kw

             5.0

56,290

FCQ140KAVEA/RZR140MVM+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

14Kw

             5.5

58,042

FCQ140KAVEA/RZR140MYM+BYCP125K-W18+BRC1E62

Remote dây

14Kw

             5.5

61,217